Kinkhoestvaccinatie voor de omgeving: cocoonvaccinatie ?>

Kinkhoestvaccinatie voor de omgeving: cocoonvaccinatie

De Vlaamse overheid stelt de combinatievaccins tegen tetanus, difterie en kinkhoest gratis ter beschikking van de vaccinatoren in Vlaanderen om zwangere vrouwen te vaccineren. Maar ook voor cocoonvaccinatie en herhalingsinentingen van volwassenen.

Kinkhoestvaccinatie is gratis als je arts het bestelt via Vaccinnet. Je betaalt dan alleen de consultatie bij je arts.

Kinkhoest

Kinkhoest of pertussis is een ernstige, besmettelijke ziekte van de luchtwegen die vooral voor baby’s gevaarlijk is, en zelfs dodelijk kan zijn.

Kinkhoest wordt veroorzaakt door de bacterie Bordetella pertussis. Door hoesten, niezen en praten komt het virus in de lucht (via druppeltjes uit de ademhalingsorganen) en kan je besmet geraken. Besmette druppeltjes kunnen ook via de handen worden overgedragen.

Kinkhoest is besmettelijk vanaf de eerste symptomen (verkoudheid) tot ongeveer 4 weken na het begin van de hoestbuien.

Omdat kinkhoest bij volwassenen vaak alleen een aanslepende hoest veroorzaakt, wordt niet altijd aan kinkhoest gedacht. Maar volwassenen kunnen wel baby’s besmetten. Om dat te voorkomen is het belangrijk dat alle gezinsleden (ook grootouders) en personen die voor baby’s zorgen, goed gevaccineerd zijn.

Cocoonvaccinatie is het vaccineren van de personen in de nabije contactomgeving van baby’s. Hiervoor wordt een eenmalige herhalingsinenting voor volwassenen aangeraden. Kijk zeker na of de andere kinderen in huis ook volledig gevaccineerd zijn.

Besmetting

 • Kinkhoest wordt veroorzaakt door de bacterie Bordetella pertussis.
 • Door hoesten, niezen en praten komt het virus in de lucht (via druppeltjes uit de ademhalingsorganen) en kan je besmet geraken. Besmette druppeltjes kunnen ook via de handen worden overgedragen.
 • Kinkhoest is besmettelijk vanaf de eerste symptomen (verkoudheid) tot ongeveer 4 weken na het begin van de hoestbuien.

Behandeling

 • Soms nemen de andere gezinsleden ook best medicatie om verdere infecties te voorkomen.
 • Probeer de hoestaanvallen te voorkomen of te milderen. Hoestsiropen helpen daarbij niet.
  • Probeer het kind zo rustig mogelijk te houden tijdens een hoestbui omdat bij gespannenheid de ademhaling moeilijker verloopt.
  • Zet het kind rechtop in bed.
  • Geef kleine porties licht verteerbaar voedsel als eten braakneigingen opwekt.
Soms is omwille van de ademhalingsmoeilijkheden een ziekenhuisopname noodzakelijk, vooral bij zuigelingen.

Herhalingsvaccinatie als volwassene

Ook als je als kind volledig gevaccineerd bent, is het aangeraden om de vaccinatie tegen kinkhoest te herhalen wanneer je in contact komt met zuigelingen:

 • specifiek voor zwangere vrouwen wordt aanbevolen om je tijdens elke zwangerschap te laten vaccineren tegen kinkhoest tussen week 24 en 32 van de zwangerschap, om voldoende beschermende antistoffen door te geven aan je baby nog voor de geboorte
 • jonge ouders, naaste familiecontacten en al wie voor kleine kinderen zorgt (ook babysitters en grootouders);
 • verzorgend personeel van pediatrische diensten en kinderdagverblijven.
Lees meer over kinkhoestvaccinatie op laatjevaccineren.be/

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met RobONTWERPT